Springboerke Privacy en Cookies

Privacy

Jouw privacy is voor ons belangrijk. We behandelen jouw persoonlijke gegevens met grote zorgvuldigheid en dragen zorg voor de veiligheid ervan.
Deze privacy verklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden aangeboden en op alle werken die wij uitvoeren.
Springboerke verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten.

Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding, 25 mei 2018.

Wij gebruiken deze gegevens voor onze administratie, bestellingen, levering en facturatie.
Naargelang uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: uw persoons- en contactgegevens: naam, voornaam, adres, e-mail-adres, telefoon, gsm-nummer. U draagt steeds de verantwoordelijkheid voor alle gegevens die u ons verstrekt, wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden. U bent niet verplicht om je persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking ervan.

Uw persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden en de al dan niet contractuele relatie die wij met u hebben. Klantengegevens worden na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst uit onze systemen verwijderd, behoudens persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waar de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

U heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van gegevens die wij over u hebben en waarvoor deze worden aangewend. U heeft het recht om verbetering van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of verwerking ervan te beperken onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van wettelijke verplichtingen, de uitvoering van de overeenkomst of een gerechtvaardigd belang, zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

U kan steeds een document verkrijgen in leesbare vorm van de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

Indien noodzakelijk om bepaalde bestellingen of doelstellingen te halen zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere organisaties en partners waarmee wij samenwerken. Wij garanderen dat ontvangers van de persoonsgegevens de nodige maatregelen nemen ter bescherming van deze gegevens.

Deze persoonsgegevens worden beperkt gebruikt voor onze eigen marketing doeleinden.

Wij verwerken de persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 van de algemene verordening gegevensbescherming.
Uw persoonsgegevens worden in geen geval verkocht, doorgegeven of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners.

De Klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Cookies

Onze website gebruikt “cookies” (kleine tekst- of cijferbestandjes die op uw computer worden geplaatst). Zij bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat men die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een nieuw bezoek aan onze website. Sommige cookies zorgen voor een correcte grafische weergave van de website, andere zorgen ervoor dat een websiteapplicatie correct werkt….enz.
Deze website gebruikt cookies om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers, dit laat ons toe om u een betere gebruikerservaring te bieden en de website te optimaliseren. De cookies laten niet toe gegevens te verzamelen van bezoekers van de website. Cookie informatie laat ons toe om gerichte content op de website te plaatsen, de dienstverlening en doeltreffendheid van de website te optimaliseren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld cookies te accepteren. U kan steeds uw browser instellen om cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies op de website dan niet naar behoren werken. U kunt cookies ook terug inschakelen via uw browser.

Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken, dient u de cookies te aanvaarden. Dit kan je via de browserinstellingen van je computer of door de **Privacy en cookie voorwaarden ** te aanvaarden bij uw registratie of bezoek aan onze Website. Als u niet wil dat een website cookies op uw computer plaatst, kan u uw browser zo instellen. Je kan via uw webbrowser cookies uitschakelen of blokkeren.
Hou er wel rekening als u cookies uitschakelt, bepaalde grafische elementen misschien niet juist zullen verschijnen, of dat u delen onze website niet correct zal kunnen bezoeken.

Welke cookies gebruiken wij op de Website?
De website gebruikt verschillende soorten cookies zoals, cookies die uw voorkeur taal bewaren, veiligheidscookies, cookies om de vorm, inhoud of structuur van de website te optimaliseren, of analyse van het surfen en herkomst van bezoekers, steeds op basis van anonieme data. (Google Analytics cookies)